TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

 

De huidige Amsterdamse raad telt 45 raadsleden uit acht fracties. De coalitie wordt gevormd door D66 (14 zetels), VVD (6 zetels) en SP (6 zetels). De overige zetels zijn als volgt: PvdA (10 zetels), GroenLinks (6) en Partij voor de Dieren, CDA en Partij van de Ouderen met elk 1 zetel.

De zetelverdeling na 21 maart 2018 is in Amsterdam als volgt: GroenLinks - 10, D66 - 8, VVD - 6, PvdA - 5, SP - 3, Partij voor de Dieren - 3, Denk - 3, Forum voor Democratie - 3, CDA - 1, Partij van de Ouderen - 1, ChristenUnie - 1 en Bij1 - 1

Voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen hebben zich 28 politieke partijen bij de kiesraad aangemeld. De SGP, ChristenUnie, DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie doen voor het eerst mee met de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, daarnaast zijn er ook partijen die al eerder hebben geprobeerd een zetel te behalen, zoals de Piratenpartij die de vorige gemeentelijke verkiezingen net geen zetel haalden, maar wel in het bestuurscommissie West.

Doe ook de Amsterdamse stemwijzer om jezelf te informeren: https://www.stemwijzer.nl 

Naast de verkiezingen voor de gemeenteraad zal er een verkiezing zijn voor de nieuwe bewonerscommissies in 14 Amsterdamse regio’s die de huidige stadsdelen zullen vervangen. Over de bewonerscommissie wordt wel gezegd dat dit ‘een tijger zonder tanden is’, omdat er geen besluitvorming plaatsvindt, maar alleen de gemeenteraad van advies zal voorzien.

Ook wordt er een raadgevend referendum gehouden over ‘de sleepwet’: De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten. De grootste veranderingen zijn: Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterdworden wanneer er een verdacht persoon in woont.

  • Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont.
  • Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan uw telefoon, computer of smart-tv.
  • Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
  • Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.

Zie voor meer informatie over het referendum: https://www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017/veelgestelde-vragen-over-de-wiv-2017-en-het-referendum-op-21-maart-2018/vragen-over-het-referendum-op-21-maart-2018