Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

 

De huidige Amsterdamse raad telt 45 raadsleden uit acht fracties. De coalitie wordt gevormd door D66 (14 zetels), VVD (6 zetels) en SP (6 zetels). De overige zetels zijn als volgt: PvdA (10 zetels), GroenLinks (6) en Partij voor de Dieren, CDA en Partij van de Ouderen met elk 1 zetel.

De zetelverdeling na 21 maart 2018 is in Amsterdam als volgt: GroenLinks - 10, D66 - 8, VVD - 6, PvdA - 5, SP - 3, Partij voor de Dieren - 3, Denk - 3, Forum voor Democratie - 3, CDA - 1, Partij van de Ouderen - 1, ChristenUnie - 1 en Bij1 - 1

Voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen hebben zich 28 politieke partijen bij de kiesraad aangemeld. De SGP, ChristenUnie, DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie doen voor het eerst mee met de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, daarnaast zijn er ook partijen die al eerder hebben geprobeerd een zetel te behalen, zoals de Piratenpartij die de vorige gemeentelijke verkiezingen net geen zetel haalden, maar wel in het bestuurscommissie West.

Doe ook de Amsterdamse stemwijzer om jezelf te informeren: https://www.stemwijzer.nl 

Naast de verkiezingen voor de gemeenteraad zal er een verkiezing zijn voor de nieuwe bewonerscommissies in 14 Amsterdamse regio’s die de huidige stadsdelen zullen vervangen. Over de bewonerscommissie wordt wel gezegd dat dit ‘een tijger zonder tanden is’, omdat er geen besluitvorming plaatsvindt, maar alleen de gemeenteraad van advies zal voorzien.

Ook wordt er een raadgevend referendum gehouden over ‘de sleepwet’: De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten. De grootste veranderingen zijn: Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterdworden wanneer er een verdacht persoon in woont.

  • Er mag een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal online communicatie af te luisteren, ook van niet verdachte burgers. Zo mag een hele wijk afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont.
  • Alle geautomatiseerde apparaten mogen gehackt worden. Denk bijvoorbeeld aan uw telefoon, computer of smart-tv.
  • Er mag een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht kan komen.
  • Verzamelde data mag met buitenlandse inlichtingendiensten gedeeld worden, ook zonder deze eerst geanalyseerd te hebben.

Zie voor meer informatie over het referendum: https://www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017/veelgestelde-vragen-over-de-wiv-2017-en-het-referendum-op-21-maart-2018/vragen-over-het-referendum-op-21-maart-2018

Nieuws

Video's