TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 banner laat je stem

Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Via een overzicht staan alle partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen aangegeven.5c46e391360000ca04680ccb 

VVD Amsterdam

Lijst 3

Coffeeshops voldoen aan een vraag en beperken illegale straathandel. Door coffeeshops te sluiten neemt mogelijk overlast op straat verder toe.

De Amsterdamse VVD steunde in 2014 een motie om wietteelt te reguleren omdat dit beter is voor de volksgezondheid; (betere controle over de kwaliteit van het product) en voor de veiligheid (minder criminaliteit, minder inzet politie, bonafide ondernemers). 


Algemeen nieuws van VVD Amsterdam: https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/21219/jaaroverzicht-vvd-amsterdam-2014

Geen softdrugsparagraaf in het verkiezingsprogramma

Zie ook VVD Amsterdam verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://www.vvdamsterdam.nl/uploaded/www.vvdamsterdam.nl/files/5a534c1a3f989/vvdverkiezingsprogrammadurfenoptimisme.pdf

 

Nieuws

Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hennepplant. Het effect duurt twee...