TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 banner laat je stem

Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Via een overzicht staan alle partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen aangegeven.5c46e391360000ca04680ccb 

PvdA Amsterdam

Lijst 2

Amsterdam hanteert al jaren een nuchter drugsbeleid. We bestrijden echte drugscriminaliteit en bevorderen de gezondheid. Zonder meteen iedereen te criminaliseren maken we ons wel zorgen over harddrugsgebruik onder jongeren.


Alle jongeren in Amsterdam maken we weerbaar tegen de verlokkingen van drugs via voorlichting op school en sportverenigingen. We zorgen dat er meer gespecialiseerde politieagenten bij komen.
Helaas is Amsterdam ook populair bij internationale drugshandelaars, witwassers, vrouwenhandelaren en andere criminelen. We steunen politie en justitie voor de volle 100% bij hun werk en blijven ons inzetten voor meer experts en samenwerking met andere veiligheidsdiensten. Ook willen we de politie in staat stellen om slim gebruik te maken van nieuwe technologieën om de opsporing te verbeteren.
We pakken de (straat-) verkoop van drugs, nepdrugs en schadelijke stoffen als lachgas aan. Die handel zorgt voor veel overlast en onveiligheid.

Zie ook PvdA Amsterdam verkiezingsprogramma 2018-2022 (p.91): https://indd.adobe.com/view/c926e513-8bfa-474b-b943-6a9607959532

 

Nieuws

Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hennepplant. Het effect duurt twee...