VVD

Drugsbeleid is in de eerste plaats een zaak van de rijksoverheid. Het drugsbeleid en de inzet van de gemeente is primair gericht op gezondheid van jongeren en het terugdringen van overlast. Wietteelt in woningen wordt actief opgespoord en bestreden. De mogelijkheden van gereguleerde wietteelt zullen worden bekeken. Venlo staat open voor een proef in dit kader. 

Zie ook VVD Venlo verkiezingsprogramma 2018-2022: https://venlo.vvd.nl/uploaded/venlo.vvd.nl/files/59fc46131744b/verkiezingsprogramma2018-2022.pdf