Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

CDA

Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders. Voor Venlo betekent dit:


• Onze inzet is het aantal coffeeshops steeds verder terug te dringen, naar nul als het even kan.
• Wij willen geen coffeeshops in woonwijken en zeker niet in kindvriendelijke buurten. Daarnaast willen wij geen coffeeshops binnen een straal van 500 meter van een onderwijsinstelling (van peuterspeelzaal tothogeschool).
• Illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten gaan we hard aanpakken in plaats van toe te staan;
• We bepleiten een versterking van de gemeenschappelijke aanpak van gemeenten, politie, justitie, de belastingdienst en de sociale dienst (Bestuurlijkeaanpak).
• Meer handhavings- en opsporingscapaciteit van politie en justitie is in Venlo en Noord-Limburg broodnodig. Het CDA zal zich hard maken voor een toename van deze capaciteit de komende jaren.
• We stemmen in met de landelijke pilot te starten in Venlo om de effecten van de regulering van de bevoorrading van de coffeeshops te onderzoeken. 

Zie ook CDA Venlo verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Limburg/Venlo/Archief/Gemeenteraadsverkiezingen/CDA_Venlo_gemeentelijke_verkiezingsprogramma_2018_2022.pdf

Nieuws

Video's