Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

D66

 

Drugscriminaliteit en overlast van kamerbewoning hebben vaak een relatie. De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat beleid en vergunningverlening up-to-date zijn om daarmee overlast al op voorhand te kunnen beperken. Hoog tijd voor een gerichte aanpak waarbij natuurlijk de politie en het OM partners zijn die fors mee moeten investeren in tijd en menskracht.


D66 wil dat Venlo meedoet aan de door het kabinet beloofde experimenten inzake gereguleerde wietteelt. Dit haalt de angel uit de criminele wietteelt, maakt het mogelijke om overlast effectiever tegen te gaan en is bovendien beter voor de volksgezondheid.
Straathandel en dergelijke moeten daarnaast nog sterker worden aangepakt. We zien in buurten als Q4 en Vastenavondkamp een toename van dit soort onwenselijke activiteiten, dat moet stoppen. D66 wil dat de gemeente hier met eigen mensen, politie en het OM stevig werk van maakt.

Zie ook D66 Venlo info: 
https://venlo.d66.nl/content/uploads/sites/105/2017/11/Verkiezingsprogramma_D66_Venlo_GR_2018.pdf

Nieuws

Video's