Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

CDA

Lijst 6

In de afgelopen jaren is de overlast rondom coffeeshops gelukkig drastisch gedaald. Het consequent en duidelijk handhaven van regels loont.
Coffeeshops die overlast veroorzaken of niet voldoen aan de criteria, moeten door de gemeente Utrecht onmiddellijk en definitief gesloten worden. Coffeeshops zijn verplicht streng de leeftijdsgrenzen te handhaven: minderjarige klanten mogen geen drugs kopen.


Het CDA pleit ervoor dat coffeeshops in de buurt van basisscholen en middelbare scholen gesloten worden.
De gemeente Utrecht moet zich ervoor inzetten dat op alle middelbare scholen voorlichting wordt gegeven over de gevaren van soft- en harddrugs.
De gemeente Utrecht verleent geen medewerking aan experimenten op lokaal niveau. Een voorbeeld daarvan is de regulering van wietteelt. 

Zie ook CDA Utrecht verkiezingsprogramma 2018-2022: http://www.cda-utrecht.nl/wp-content/uploads/Verkiezingsprogramma-CDA.pdf

Nieuws

Video's