TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 banner laat je stem

Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Via een overzicht staan alle partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen aangegeven.5c46e391360000ca04680ccb 

CDA

Lijst 6

In de afgelopen jaren is de overlast rondom coffeeshops gelukkig drastisch gedaald. Het consequent en duidelijk handhaven van regels loont.
Coffeeshops die overlast veroorzaken of niet voldoen aan de criteria, moeten door de gemeente Utrecht onmiddellijk en definitief gesloten worden. Coffeeshops zijn verplicht streng de leeftijdsgrenzen te handhaven: minderjarige klanten mogen geen drugs kopen.


Het CDA pleit ervoor dat coffeeshops in de buurt van basisscholen en middelbare scholen gesloten worden.
De gemeente Utrecht moet zich ervoor inzetten dat op alle middelbare scholen voorlichting wordt gegeven over de gevaren van soft- en harddrugs.
De gemeente Utrecht verleent geen medewerking aan experimenten op lokaal niveau. Een voorbeeld daarvan is de regulering van wietteelt. 

Zie ook CDA Utrecht verkiezingsprogramma 2018-2022: http://www.cda-utrecht.nl/wp-content/uploads/Verkiezingsprogramma-CDA.pdf

Nieuws

Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hennepplant. Het effect duurt twee...