Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

CDA

Lijst 5

Coffeeshops veroorzaken veel overlast in de buurten en wijken, maar ook wietgerelateerde criminaliteit veroorzaken veel onveiligheid en criminele activiteiten. Het gebruik van cannabis moet zoveel mogelijk worden ontmoedigd. In ons land, maar ook in onze gemeente is een te hoge tolerantie en worden negatieve effecten gebagatelliseerd.

Het gebruik van deze zogenaamde soft genotsmiddelen is veelal een Stepping Stone naar harddrugs met alle negatieve gevolgen van dien voor de verslaafde en de samenleving. Rondom softdrugs hangt een criminele sfeer.

Daarom stellen wij het volgende voor:

Het instellen van blow en alcoholverboden op en rond kinderspeelplaatsen. Hierop dient uiteraard handhavend en verbaliserend te worden opgetreden.
Het afstandscriterium voor coffeeshops (350 meter) is van toepassing voor alle scholen: basis- en voortgezet onderwijs.
Wij streven als CDA een uitsterfconstructie voor coffeeshops na. Waar een coffeeshop sluit, komt geen nieuwe meer terug!

Luister terug, NPO Radio 1 Dit is de dag; 'de peiling van Thijs' met CDA Tilburg fractievoorzitter, CDA fractievoorzitter Sybrand Buma & CDA Minister Grapperhaus uitzending oa over de wietteeltexperimenten: https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/uitzendingen

Zie ook CDA Tilburg verkiezingsprogramma 2018-2022: http://cdatilburg.nl/verkiezingsprogramma/

Nieuws

Video's