Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

SP

Lijst 2

De SP Tilburg is voorstander van gereguleerde wietteelt en wil dat Tilburg dit gaat regelen. Aan de vreemde situatie dat het gedoogd wordt dat coffeeshops softdrugs mogen verkopen, maar het niet geteeld mag worden, moet een einde komen. Legalisering van softdrugs heeft grote voordelen. Er kunnen eisen en beperkingen van de teelt worden gesteld.

Met legalisering wordt voorkomen dat de georganiseerde misdaad veel geld verdient met de plaatselijke productie en handel in softdrugs. Dit biedt een oplossing voor de ‘achterdeur’ van de coffeeshops en voor vele problemen en criminaliteit in de stad. Door gereguleerde wietteelt krijgen we toezicht op de kwaliteit van de wiet, zodat de gezondheid van de gebruiker beter geborgd wordt.

De SP wil het inwonerscriterium (maatregel waarbij alleen Nederlandse inwoners cannabis kunnen kopen in de coffeeshop) in Tilburg afschaffen, niet alleen voor de meerdaagse festivals en evenementen. 

Zie ook SP Tilburg verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://tilburg.sp.nl/sites/tilburg.sp.nl/files/attachments/verkiezingsprogramma_sp_tilburg_2018-2022_0.pdf

Nieuws

Video's