TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

SP

Lijst 2

De SP Tilburg is voorstander van gereguleerde wietteelt en wil dat Tilburg dit gaat regelen. Aan de vreemde situatie dat het gedoogd wordt dat coffeeshops softdrugs mogen verkopen, maar het niet geteeld mag worden, moet een einde komen. Legalisering van softdrugs heeft grote voordelen. Er kunnen eisen en beperkingen van de teelt worden gesteld.

Met legalisering wordt voorkomen dat de georganiseerde misdaad veel geld verdient met de plaatselijke productie en handel in softdrugs. Dit biedt een oplossing voor de ‘achterdeur’ van de coffeeshops en voor vele problemen en criminaliteit in de stad. Door gereguleerde wietteelt krijgen we toezicht op de kwaliteit van de wiet, zodat de gezondheid van de gebruiker beter geborgd wordt.

De SP wil het inwonerscriterium (maatregel waarbij alleen Nederlandse inwoners cannabis kunnen kopen in de coffeeshop) in Tilburg afschaffen, niet alleen voor de meerdaagse festivals en evenementen. 

Zie ook SP Tilburg verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://tilburg.sp.nl/sites/tilburg.sp.nl/files/attachments/verkiezingsprogramma_sp_tilburg_2018-2022_0.pdf