TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 banner laat je stem

Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Via een overzicht staan alle partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen aangegeven.5c46e391360000ca04680ccb 

PvdA

Lijst 6

Wietzolders en drugslabs vormen een gevaar voor de volksgezondheid en hebben invloed op de leefbaarheid. Veiligheid is een voorwaarde voor een goed bestaan. PvdA Tilburg zet in op een stevige aanpak met nog meer oog voor preventie. Het ronselen van scholieren voor het snelle geld moet een halt worden toegeroepen. Tegenover patsers stellen we rolmodellen.

Zie ook PvdA Tilburg verkiezingsprogramma 2018-2022: https://tilburg.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/405/2017/12/PvdA-verkiezingsprogramma-blauw.pdf

Nieuws

Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hennepplant. Het effect duurt twee...