TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 banner laat je stem

Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Via een overzicht staan alle partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen aangegeven.5c46e391360000ca04680ccb 

VVD

Lijst 4

In Brabant wordt veel geld verdiend in de drugshandel. Zwakkeren in onze samenleving worden misbruikt bij het produceren en vervoeren van deze drugs. Mensen met weinig geld worden verleid om hun woonruimte beschikbaar te stellen. Eenmaal in de greep van de onderwereld is ontsnappen moeilijk. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Tilburg zich ingezet voor een harde aanpak van deze criminaliteit. Wij willen dat de gemeente deze lijn verder doorzet.


Al in 2007 heeft de VVD Tilburg een nota uitgebracht met de titel 'Wietcriminaliteit Tilburg uit'. In deze nota stippen we onder andere de merkwaardige spagaat in de wetgeving aan die verkoop toestaat maar aanleveren aan coffeeshops niet. Deze nota is ruim tien jaar later nog steeds actueel. De in deze nota genoemde actiepunten zijn gedeeltelijk of zelfs volledig uitgevoerd maar de belangrijke conclusies staan ook nu nog steeds als een huis.


Door de gemeente regulerend te maken voor het telen van de wiet die binnen de gemeente verkocht wordt, lossen we niet alle problemen met illegale kweek op. Een groot deel van de illegale kweek is namelijk bestemd voor het buitenland. Wietteelt onder gemeentelijk toezicht heeft een groot aantal voordelen. Allereerst kan het THC-gehalte van de wiet gereguleerd worden. Ook kan er toezicht komen op vervuiling in wiet met gevaarlijke stoffen. 

Zie ook VVD Tilburg verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://tilburg.vvd.nl/uploaded/tilburg.vvd.nl/files/59bbf9e202e62/verkiezingsprogramma-vvd-tilburg-gr2018.pdf

Nieuws

Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hennepplant. Het effect duurt twee...