TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

PvdA Terneuzen

Lijst 14

Wat het gedoogbeleid ten aanzien van de verkoop van softdrugs betreft willen we de huidige praktijk blijvend toetsen aan de oorspronkelijke doelstelling van het gedoogbeleid. We hebben een coffeeshopbeleid dat ontoereikend is. Het was ooit de bedoeling de handel in cannabisproducten te scheiden van de (straat)handel in harddrugs.

Het landelijke beleid omtrent coffeeshops is sinds lange tijd weer in beweging. Meerdere gemeenten spreken zich uit tegen het rijksbeleid met de dringende vraag om nieuwe wetgeving en beleid omtrent cannabis- en coffeeshops. Terneuzen heeft op zich geen noemenswaardige of zichtbare problemen doch is het huidige beleid omtrent cannabis- en coffeeshops in Terneuzen een risicovolle! Er is nu één verkooppunt van cannabis waar geen sprake van goede en professionele exploitatie lijkt te zijn en dat duidelijk niet uitnodigend of toereikend genoeg is voor de specifieke behoeften van een deel van onze inwoners. Het gevolg is dat de handel zich naar de straat verplaatst. Wij willen deze situatie doorbreken door een tweede coffeeshop toe te laten. Daarnaast willen wij als PvdA dat Terneuzen zich aanbiedt als pilot voor de legale teelt van hennepproducten. Daarmee kan de zogenaamde achterdeurproblematiek bestreden worden. 

Zie ook PvdA Terneuzen verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://terneuzen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/483/2018/01/Verkiezingsprogramma-PvdA-Terneuzen-2018-2022.pdf