TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

D66 Terneuzen

Lijst 7

D66 vindt dat het gebruik van alcohol of softdrugs een eigen keuze is. Hier hoort wel goede voorlichting bij, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. D66 vindt het wél belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod van softdrugs.


Het belang van de samenleving, de cannabisconsument en de coffeeshopbezoeker staat daarbij voorop. Voor zowel recreatieve als medicinale cannabisconsumenten zijn coffeeshops een onmisbare factor om betrouwbare en veilige cannabis aan te schaffen. Daarom is D66 Terneuzen voorstander van het instellen van een keurmerk voor coffeeshops, nu beter bekend als het ‘Keurmerk Coffeeshops Haarlem’. Het uitgangspunt bij dit keurmerk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilige, goede voorziening te bieden aan cannabisconsumenten. Daarnaast speelt omgevingsveiligheid en openbare orde minstens zo’n belangrijke rol.
Om de kwaliteit van de producten en goede voorlichting van een coffeeshop te borgen, is het wenselijk dat er in Terneuzen een tweede coffeeshop bijkomt. Er kan dan sneller worden overgegaan tot het sluiten van een coffeeshop als men zich niet aan de regels of het keurmerk van kwaliteitseisen houdt.
Onder bepaalde voorwaarden wil D66 het telen van een beperkt aantal (medicinale) cannabisplanten toestaan, voor een specifiek deel van de plaatselijke cannabisconsumenten die baat hebben bij medicinaal gebruik van cannabis.

Zie ook D66 Terneuzen info: 
https://zeeuwsvlaanderen.d66.nl/d66-terneuzen/veiligheid-samenwerking/