TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

D66

Lijst 3

D66 is voorstander van het reguleren van de wietteelt. Het is vreemd dat softdrugs wel verkocht mogen worden, maar dat de inkoop niet geregeld is. Daarom is D66 voor het regelen van ‘de achterdeur’ en voorstander van deelname van Maastricht aan het experiment met een gemeentelijke wietkwekerij. Door te werken met een gemeentelijke licentie voor het kweken van wiet kan er ook beter gecontroleerd worden op het THC- gehalte en de kwaliteit. D66 ziet dit als een opstap naar gereguleerde, legale verkoop van softdrugs.


De drugsoverlast heeft vooral te maken met veel buitenlandse drugstoeristen. Dat gaf vooral in de binnenstad problemen zoals parkeeroverlast, wildplassen en dergelijke. Door het verplaatsen van een aantal coffeeshops naar de randen van de stad (het zogeheten spreidingsplan) zou de overlast beperkt kunnen worden. Door het hanteren van het zogeheten ingezetenencriterium komt dat echter niet van de grond. Alleen inwoners van Maastricht met een uittreksel uit het bevolkingsregister die ouder zijn dan 18 jaar mogen in coffeeshops worden toegelaten. Dat leidt volgens D66 tot onwenselijke situaties zoals illegale straathandel. D66 vindt dat een geldig Nederlands identiteitsbewijs zou moeten volstaan.

D66 is voorstander van gereguleerde verkoop via coffeeshops. Die moeten zich houden aan strenge regels zoals controle op leeftijd. Daarvoor wordt ook de illegale straathandel teruggedrongen. Door straathandel verschuift een deel van de problemen naar de wijken, is er geen controle op leeftijd en gezondheidsaspecten en is er sprake van vermenging van handel in soft- en harddrugs. Daarom zou handhaving van het ingezetenencriterium moeten vervallen en plaatsmaken voor het bestrijden van drugsoverlast, ongeacht de nationaliteit van de gebruiker(s). 
Zie ook D66 Maastricht verkiezingsprogramma 2018-2022: https://maastricht.d66.nl/content/uploads/sites/54/2018/01/Verkiezingsprogramma-D66-Maastricht-2018.pdf