TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

SP

Lijst 4

(Soft)drugs: Het standpunt van de SP is dat de verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Aan de vreemde situatie moet een einde komen, dat softdrugs wel verkocht, maar niet geteeld mogen worden. Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Zo kunnen er eisen en beperkingen worden gesteld en zijn kwaliteitscontroles mogelijk.

Bovendien wordt dan voorkomen dat de georganiseerde misdaad er geld mee kan verdienen. Het leidt ook tot een forse besparing voor politie en justitie en tot extra inkomsten door belastingheffing. Veel steden, waaronder Maastricht, hebben daarom gepleit voor mogelijkheden te experimenteren met gelegaliseerde teelt. Het kabinet lijkt daar nu mogelijkheden voor te gaan bieden.

De SP heeft in Maastricht de voorkeur voor een spreidingsbeleid, waarbij coffeeshops verplaatst worden naar een passende locatie aan de rand van de stad. Dit kan nooit in een woonwijk zijn. Vrijgesteld van het ingezetenencriterium kunnen zij buitenlandse toeristen bedienen en zo komen deze niet in het illegale drugscircuit van onze stad terecht.
Voor de coffeeshops in de stad wil de SP het ingezetenecriterium uitbreiden naar alle inwoners van Nederland. Zo moet voorkomen worden dat Nederlandse toeristen in het illegale drugscircuit van onze stad terecht komen.

Maastricht meldt zich bij het kabinet aan voor de experimenten met het gedoogd telen van wiet.
Met de wind uit de zeilen kan het illegale drugscircuit in de stad worden aangepakt. Onze middelen kunnen we efficiënt inzetten op het bestrijden van de resterende harde kern. Daarbij geven we speciale aandacht aan drugsoverlast in de buitenwijken door dealen en het kweken van wiet in woonhuizen.
Belastinginkomsten als gevolg van legalisering dienen gebruikt te worden voor veiligheidsdoeleinden en om – in navolging van het antirookbeleid – (soft-) drugs gebruik terug te dringen in het kader van de volksgezondheid.
- Legalisering wil niet zeggen dat we gebruik van softdrugs aanmoedigen of goedkeuren. Net zoals bij roken en het gebruik van alcohol, zijn preventie en het geven van goede voorlichting van belang. De jeugd informeren over de schadelijke gevolgen van het gebruik van zowel soft- als harddrugs blijft een prioriteit binnen het gezondheidsbeleid. 
Zie ook SP Maastricht verkiezingsprogramma 2018-2022: https://maastricht.sp.nl/sites/maastricht.sp.nl/files/attachments/sp_verkiezingsprogramma_2018-2022.pdf