Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

Groen Links

Lijst 6

GroenLinks is vóór legalisering van softdrugs. Maastricht draagt bij aan de beweging voor legalisering en werkt actief mee aan landelijke experimenten op dit terrein. Wij blijven ons inzetten voor het spreidingsbeleid. Het ingezetenencriterium moet overboord: het criminaliseert bezoekers van buiten Nederland en maakt het onnodig moeilijk voor de Nederlandse bezoekers van onze stad om een coffeeshop te bezoeken.

Bovendien wordt het meer als stok gebruikt om coffeeshops mee dicht te slaan dan wat anders. Zolang roken (sigaretten/pijp) in de openbare ruimte toegestaan is, is GroenLinks tegen een blowverbod in de openbare ruimte.
Zie ook Groen Links Maastricht info: https://maastricht.groenlinks.nl/standpunten/openbare-orde-en-veiligheid-14

Nieuws

Video's