TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

VVD

Lijst 3

De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.


We zijn niet tevreden met het huidige gedoogbeleid van cannabis. We hebben te maken met een vreemde situatie waarin verkoop aan de voordeur wordt gedoogd, maar waarin verkoop aan de achterkant is verboden. De positieve effecten van het gedoogbeleid zijn uitgebleven, ook in onze gemeente. Er is een toename georganiseerde misdaad, productie, het aantal verkoopkanalen en de daarbij behorende overlast. Met de stijging van de werkende stoffen in de drugs en toename van het gebruik nemen de gezondheidsrisico’s ook toe. Daarom vinden we dat landelijke wetgeving noodzakelijk is. Haarlem moet een voortrekkersrol spelen bij het zoeken naar een concrete oplossingen die de volksgezondheid bewaken en de overlast en criminaliteit bestrijden.

In afwachting van landelijke wetgeving willen wij geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.  

Zie ook info VVD Haarlem: https://haarlem.vvd.nl/uploaded/haarlem.vvd.nl/files/59f6eee2ce7ba/verkiezingsprogramma_vvd_haarlem_lr2.pdf