TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 banner laat je stem

Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Via een overzicht staan alle partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen aangegeven.5c46e391360000ca04680ccb 

Actiepartij

Lijst 8

In Haarlem is mede door inzet van Actiepartij het Keurmerk Coffeeshops ingevoerd. Actiepartij is voorstander van gereguleerde verkoop van softdrugs via coffeeshops. Wat Actiepartij betreft kunnen de softdrugs gelegaliseerd worden. Dit maakt een einde aan het vreemde beleid dat verkoop mag, maar bevoorrading niet. Er is dan ook controle op de kwaliteit mogelijk en softdrugs worden uit de criminele sfeer gehaald.


Wanneer het lukt om toestemming van het rijk te krijgen voor door de gemeente gereguleerde teelt van cannabis, zou ook dit voor een aantal mensen uit de bijstand wellicht de mogelijkheid bieden hier een inkomen uit te halen. Zij stromen dan weer uit de kaartenbakken van de gemeentelijke sociale dienst: winst voor iedereen.
Er dient goed overleg te zijn tussen de gemeente en de horeca. Dit geldt voor zowel de 'natte' als de 'droge' (voedsel en coffee shops). Veiligheid is van

groot belang in de horeca, zowel van producten die worden aangeboden als van de omgeving. (p.9)
Nu steeds nieuwe en soms ook zwaardere vormen van drugs in onze samenleving
opduiken, is goede voorlichting aan de jeugd over de gevaren hiervan steeds belangrijker. Actiepartij is voor regulering van cannabisverkoop in coffeeshops, vanwege de zo gewenste controle op kwaliteit (en dus het gehalte aan werkzame stoffen). Het keurmerk voor coffeeshops is een mooie eerste stap. (p.19)
Zie ook info Actiepartij Haarlem: http://actiepartij.nl/onewebmedia/Verkiezingsprogramma%20AP%202018-2022.pdf

Nieuws

Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hennepplant. Het effect duurt twee...