TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

SGP/CU Goes

Lijst 2

• We zijn voor het sluiten van de coffeeshops.
• We bevorderen een daadkrachtige aanpak tegen drugshandel.
• We bevorderen de opvang van verslaafden om hen zo van hun verslaving af te helpen. Hierbij is identiteitsgebonden zorg mogelijk.


• We stimuleren de voorlichting over de gevaren van verslavende middelen.
• We willen een actief beleid wat betreft alcoholmatiging en het tegengaan van drugsgebruik en roken. 
• We wenden alle mogelijke middelen aan om verslaving (roken, alcohol, drugs en gokken enz.) te voorkomen. We verbieden reclame voor alcohol, tabak en drugs op openbare plaatsen.

Zie ook SGP/CU Goes verkiezingsprogramma: https://insite.christenunie.nl/l/library/download/ehxGbruBhTezSW5pzxgt11AJU8vSlOcX/verkiezingsprogramma+2018-2022+sgp-cu+goes.pdf