Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

SP Goes

Lijst 3

Er is, vooruitlopend op legalisering en regulering van softdrughandel, in Goes zeker ruimte voor de twee coffeeshops die er nu zijn. Mocht een van de coffeeshops ermee ophouden, dan wordt er ruimte geboden voor een nieuwe gedoogvergunning. 

Ontwikkelingen rondom drugshandel en- criminaliteit worden beter in kaart gebracht en aangepakt. De overheid voorkomt dat criminele organisaties buiten het zicht van politie en andere instanties kunnen opereren.

Zie ook SP Goes verkiezingsprogramma: https://goes.sp.nl/sites/goes.sp.nl/files/attachments/verkiezingsprogramma_2018.pdf

Nieuws

Video's