TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 banner laat je stem

Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Via een overzicht staan alle partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen aangegeven.5c46e391360000ca04680ccb 

ChristenUnie

Lijst 8

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij de aanwezige coffeeshops actief handhaven.


Tegen illegale hennepkwekerijen wordt streng opgetreden. De gemeente Enschede moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van (drugs)afval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De

ChristenUnie wil dat Enschede zich sterk maakt voor een taskforce om drugsgerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
De overheid moet duidelijk stellen wat wel en niet mag. De ChristenUnie vindt het een verkeerd signaal wanneer de overheid de verkoop van verslavende en steeds sterker wordende middelen die lichaam en geest kapot maken, gedoogt of zelf in de hand neemt. De ChristenUnie Enschede is dan ook geen voorstander van experimenten met door de overheid georganiseerde wietteelt. Enschede hoeft van ons niet vooraan te staan bij een landelijke pilot.

Wij staan achter de norm: NIX 18. Wij zijn voor extra alertheid op handhaving van deze leeftijdsgrens. De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Niet alleen drugs, maar ook drank richt meer schade aan dan ons lief is. (p.10)
Zie ook CU Enschede info: https://enschede.christenunie.nl/page/44970

Nieuws

Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) is in veel culturen al eeuwenlang bekend. Cannabis is afkomstig van de hennepplant. Het effect duurt twee...