Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

ChristenUnie

Lijst 8

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij de aanwezige coffeeshops actief handhaven.


Tegen illegale hennepkwekerijen wordt streng opgetreden. De gemeente Enschede moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van (drugs)afval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De

ChristenUnie wil dat Enschede zich sterk maakt voor een taskforce om drugsgerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
De overheid moet duidelijk stellen wat wel en niet mag. De ChristenUnie vindt het een verkeerd signaal wanneer de overheid de verkoop van verslavende en steeds sterker wordende middelen die lichaam en geest kapot maken, gedoogt of zelf in de hand neemt. De ChristenUnie Enschede is dan ook geen voorstander van experimenten met door de overheid georganiseerde wietteelt. Enschede hoeft van ons niet vooraan te staan bij een landelijke pilot.

Wij staan achter de norm: NIX 18. Wij zijn voor extra alertheid op handhaving van deze leeftijdsgrens. De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Niet alleen drugs, maar ook drank richt meer schade aan dan ons lief is. (p.10)
Zie ook CU Enschede info: https://enschede.christenunie.nl/page/44970

Nieuws

Video's