TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

SP

Lijst 3

De drugscriminaliteit, vooral de productie van (soft)drugs, is veel te groot geworden. De SP pleit al jaren voor legalisering van de teelt van softdrugs.


De SP is van mening dat de gemeente ondermijning binnen zijn mogelijkheden moet bestrijden. Elke mogelijkheid om geld wit te wassen door criminelen moet worden voorkomen. Tegelijkertijd ziet de SP dat vele bewoners worden gebruikt of beter: verleid om wietplantages aan te leggen, omdat het door schulden of anderszins verleidelijk is voor bewoners om in te gaan op dergelijke verzoeken. Bij ontdekking zijn de gevolgen voor de bewoner vaak draconisch. Vaak raakt men zijn woning kwijt en moeten allerlei heffingen worden betaald. De SP komt er voor op dat personen die nog nooit eerder een strafbaar feit hebben begaan niet zo hard worden aangepakt en de kans krijgen om zich te rehabiliteren. Ze zouden in elk geval niet hun woning moeten kwijtraken.

Zie ook SP Eindhoven info: https://eindhoven.sp.nl/gemeenteraadsverkiezing-21-maart-2018 

En verkiezingsprogramma SP Eindhoven 2018-2022: https://eindhoven.sp.nl/sites/eindhoven.sp.nl/files/attachments/verkiezingsprogramma_sp_eindhoven_2018-2022.pdf