Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

VVD

Lijst 4

De VVD heeft er geen probleem mee als de eigen inwoners een jointje willen roken, mits zij geen overlast veroorzaken voor hun omgeving. Het wordt tijd dat regio-gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen door ook in hun gemeente coffeeshops toe te staan zodat er minder coffeeshops in Eindhoven kunnen komen wat de beheersbaarheid ten goede komt.

Doordat de achterdeur nog steeds niet is geregeld, worden bonafide coffeeshopondernemers gedwongen zaken te doen met criminelen. Daardoor kent onze regio een grote mate van (drugsgerelateerde) georganiseerde criminaliteit met een verwevenheid met de bovenwereld. Dit kan de VVD nooit accepteren.
De samenwerking met andere overheden, politie en het Openbaar Ministerie binnen de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit moet worden geïntensiveerd.


Vergunningsverlening, gecombineerd met de wet BIBOB, is een belangrijk instrument om vermenging van de ‘onderwereld’ en de ‘bovenwereld’ tegen te gaan. In gevoelige branches moet deze meer worden ingezet.
De VVD is voorstander van gereguleerde teelt. Op deze manier houden we controle op de bevoorrading van coffeeshops en halen we de coffeeshophouders uit de criminaliteit. In Eindhoven mag er daarom een pilot komen om dit mogelijk te maken, mits dit gebeurt met toestemming en ondersteuning van het ministerie van veiligheid en justitie. 

Zie ook VVD Eindhoven verkiezingsprogramma 2018-2022: https://eindhoven.vvd.nl/uploaded/eindhoven.vvd.nl/files/55ff055ab980d/volledig-verkiezingsprogramma.pdf

Nieuws

Video's