TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

VVD

Lijst 4

De VVD heeft er geen probleem mee als de eigen inwoners een jointje willen roken, mits zij geen overlast veroorzaken voor hun omgeving. Het wordt tijd dat regio-gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen door ook in hun gemeente coffeeshops toe te staan zodat er minder coffeeshops in Eindhoven kunnen komen wat de beheersbaarheid ten goede komt.

Doordat de achterdeur nog steeds niet is geregeld, worden bonafide coffeeshopondernemers gedwongen zaken te doen met criminelen. Daardoor kent onze regio een grote mate van (drugsgerelateerde) georganiseerde criminaliteit met een verwevenheid met de bovenwereld. Dit kan de VVD nooit accepteren.
De samenwerking met andere overheden, politie en het Openbaar Ministerie binnen de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit moet worden geïntensiveerd.


Vergunningsverlening, gecombineerd met de wet BIBOB, is een belangrijk instrument om vermenging van de ‘onderwereld’ en de ‘bovenwereld’ tegen te gaan. In gevoelige branches moet deze meer worden ingezet.
De VVD is voorstander van gereguleerde teelt. Op deze manier houden we controle op de bevoorrading van coffeeshops en halen we de coffeeshophouders uit de criminaliteit. In Eindhoven mag er daarom een pilot komen om dit mogelijk te maken, mits dit gebeurt met toestemming en ondersteuning van het ministerie van veiligheid en justitie. 

Zie ook VVD Eindhoven verkiezingsprogramma 2018-2022: https://eindhoven.vvd.nl/uploaded/eindhoven.vvd.nl/files/55ff055ab980d/volledig-verkiezingsprogramma.pdf