TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

D66 Den Bosch

Lijst 1

D66 wil dat er extra gemeentelijke capaciteit komt om de ondermijnende criminaliteit te bestrijden.
D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch meedoet aan een experiment van gelegaliseerde wietteelt om ondermijnende criminaliteit verder tegen te gaan.

D66 wil dat er, om overlast bij coffeeshops te beperken en straathandel te voorkomen, binnen gemeentegrenzen altijd minimaal 4 coffeeshops geopend blijven en er afspraken worden gemaakt met buurgemeenten over de mogelijke vestiging van een coffeeshop.
Daarnaast wil D66 dat het Ingezetenencriterium niet langer van toepassing is om problemen aan de deur te voorkomen. (p.39)
Zie ook D66 Den Bosch verkiezingsprogramma 2018-2022: https://shertogenbosch.d66.nl/content/uploads/sites/55/2018/01/Verkiezingsprogramma-D66-s-Hertogenbosch-2018-2022.pdf