Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

D66 Den Bosch

Lijst 1

D66 wil dat er extra gemeentelijke capaciteit komt om de ondermijnende criminaliteit te bestrijden.
D66 wil dat de gemeente ’s-Hertogenbosch meedoet aan een experiment van gelegaliseerde wietteelt om ondermijnende criminaliteit verder tegen te gaan.

D66 wil dat er, om overlast bij coffeeshops te beperken en straathandel te voorkomen, binnen gemeentegrenzen altijd minimaal 4 coffeeshops geopend blijven en er afspraken worden gemaakt met buurgemeenten over de mogelijke vestiging van een coffeeshop.
Daarnaast wil D66 dat het Ingezetenencriterium niet langer van toepassing is om problemen aan de deur te voorkomen. (p.39)
Zie ook D66 Den Bosch verkiezingsprogramma 2018-2022: https://shertogenbosch.d66.nl/content/uploads/sites/55/2018/01/Verkiezingsprogramma-D66-s-Hertogenbosch-2018-2022.pdf

Nieuws

Video's