Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

VVD Den Bosch

Lijst 3

Geen overlast van coffeeshops in woonwijken en een krachtige aanpak van de thuisteelt. De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen over het regelen van de wietteelt en doet tot er een nieuwe wet is niet mee aan lokale pilots. 

Zie ook VVD Den Bosch verkiezingsprogramma 2018-2022: https://denbosch.vvd.nl/uploaded/denbosch.vvd.nl/files/5a27e5b224cd9/verkiezingsprogramma-bossche-vvd-gemeenteraad-2018-definitief.pdf 

Nieuws

Video's