Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

 

Lokaal in de Kamer

Artikelindex

Lokaal in de Kamer zegt: "Wietteelt wordt niet gelegaliseerd en gedoogbeleid wordt stopgezet"
Lokaal in de Kamer is tegen legalisering van de wietteelt, uitgezonderd teelt voor medicinale doeleinden. Als gevolg daarvan is Lokaal in de Kamer tegen het huidige gedoogbeleid.


 Tweede Kamerverkiezingen 2017

Verkiezingsprogramma "VERKIEZINGSPROGRAMMA 2017 - 2021"

VEILIGHEID
Politie & Criminaliteitsbestrijding
Harde aanpak van drugscriminaliteit door task forces

Inzet van task forces leidt niet tot minder kracht van het gewone politiekorps

Lokaal in de Kamer wil een harde aanpak van criminaliteit. Vooral drugsgerelateerde criminaliteit is een groot probleem en groeit. Bestrijding door bijvoorbeeld de task force Zeeland-Brabant blijkt te werken. Lokaal in de Kamer wil dat de inzet van task forces om specifieke criminaliteit aan te pakken bovenop andere criminaliteits- en overlastbestrijding komt. De overdracht van personeel naar de task forces heeft de slagkracht van de reguliere politiedienst verminderd. Lokaal in de Kamer wil de slagkracht terug op het niveau van voor de overdracht brengen. Daarnaast wil Lokaal in de Kamer dat een deel van de politiekracht flexibel inzetbaar wordt, om snel in te kunnen spelen op actuele problemen. Bij de bestrijding van criminaliteit wordt voorkomen dat het probleem zich verplaatst naar andere regio’s. Samenwerking binnen Nederland en met buurlanden is hierbij belangrijk.

Wietteelt wordt niet gelegaliseerd en gedoogbeleid wordt stopgezet
Lokaal in de Kamer is tegen legalisering van de wietteelt, uitgezonderd teelt voor medicinale doeleinden. Als gevolg daarvan is Lokaal in de Kamer tegen het huidige gedoogbeleid.

Efficiëntere justitie
Lokaal in de Kamer wil dat justitie sneller en efficiënter gaat werken. De tijd tussen aangifte en daadwerkelijke rechtszaak wordt korter. Dit werkt preventief en schept duidelijkheid voor slachtoffers en daders.

Zwaardere straffen voor drugscriminaliteit, onwettig wapenbezit, gebruik en handel en overige zware criminaliteit.
Lokaal in de Kamer wil verhoging van de maximumstraffen voor zware misdrijven. Ook vindt Lokaal in de Kamer dat vervroegde vrijlating moet worden afgeschaft. Daartegenover staat een betere en intensievere begeleiding bij terugkeer in de maatschappij.

De invloed van de onderwereld op het openbaar bestuur wordt harder bestreden.
Lokaal in de Kamer wil extra aandacht voor problemen door invloed van criminelen op bestuurders, gezagsdragers of handhavers. Lokaal in de Kamer wil dat dit bij de wortel wordt aangepakt, omdat dit een levensgrote bedreiging is voor een stabiele en eerlijke samenleving.(pagina 12)

Website Lokaal in de Kamer