TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

Democraten '66 (D66)

Artikelindex

Jonge Democraten

De Jonge Democraten zijn de de jongerenafdeling van D66. De Jonge Democraten zijn via deze link te bereiken.

In januari 2016 hebben de Jonge Democraten hun politiek programma vastgesteld. Op de pagina's 51 tot en met 53 en de pagina's 82 tot en met 83 uitgelegd. De jonge democraten pleiten voor regulering en legalisering van hard- en softdrugs. Ze wegen het nadelige gezondheisdseffect af tegen het recht op zelfbeschikking. Ze geven aan dat op basis van goede informatie afgewogen gebruik minder verslavingsrisico's met zich meebrengt. Daarnaast zorgt legalisering ervoor dat er een goede kwaliteitscontrole mogelijk wordt.

Naast dat wat in het politieke programma te vinden is staat er onder standpunten het volgende op de site:

Harddrugs
Harddrugs zijn een belangrijke oorzaak van gezondheidsproblematiek. Daarnaast vormen harddrugs een bron van criminaliteit en overlast. Het is gebleken dat het voeren van een repressiebeleid het gebruik van harddrugs niet kan verkomen, maar wel een negatief effect heeft op het bieden van voorlichting, en medische zorg aan drugsgebruikers. Bovendien is de bestrijding van harddrugs een grote financiële belasting voor politie en justitie. De Jonge Democraten pleiten voor legalisering en regulering van harddrugs als minst slechte oplossing is om de drugsproblematiek zo veel mogelijk te beperken.

Softdrugs
De Jonge Democraten vinden dat softdrugs gelegaliseerd moeten worden. Het telen, transporteren, verkopen en gebruiken van softdrugs moet legaal worden. De leeftijdsgrens voor het kopen van softdrugs moet op 18 jaar blijven. Het verkopen van softdrugs aan personen jonger dan 18 jaar of bezit van softdrugs door minderjarigen dient strafbaar te worden gesteld, en streng te worden gehandhaafd. Net als bij alcohol en tabak dient er een ontmoedigingsbeleid te worden gevoerd door middel van het heffen van accijns.