TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

5c46e391360000ca04680ccb Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van CannabisKieswijzer zal een zo compleet mogelijke inventarisatie maken van de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid in de verkiezingsprogramma's. Te zijner tijd zal je een overzicht aantreffen van alle partijen die deelnemen (onbekend nog is hoeveel) aan deze Europese verkiezingen.


Stem in alle Staten blauw wit

 Raadpleeg de interactieve kaart
 
 

Stem in alle Staten blauw witTweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 
De redactie van de Cannabis Kieswijzer heeft de verkiezingsprogramma's van alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende partijen geïnventariseerd op cannabis- en drugsbeleid.

PAL GROENLINKS

PAL GROENLINKS

Lijst 6

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 november 2017 - Hoe cannabisvriendelijk is PAL GroenLinks?

wietlogo6groen

Duurzaam durven delen – Verkiezingsprogramma Pal GroenLinks 2018-2022

In het verkiezingsprogramma voor Leeuwarden staat:

Een rechtvaardige wereld

d) Gelegaliseerde wietteelt voor coffeeshops. Hiermee heeft de overheid meer controle op het THC-gehalte en de teelt van cannabis. Coffeeshops moeten niet worden gedwongen om te handelen met criminelen;

e) Het versoepelen van vestigingscriteria voor coffeeshops. Coffeeshops leiden niet tot meer overlast dan gewone horecazaken; (pag. 16)

Van de website: PAL GroenLinks - Controle ingezetenencriterium coffeeshops van de baan, dinsdag 25 november 2014 - De Leeuwarder gemeenteraad heeft maandagavond 24 november een streep gezet door de handhaving van het zogenaamde I-criterium voor coffeeshops. Minister Opstelten verplicht coffeeshops sinds verleden jaar te controleren of een klant ingezetene is, dat wil zeggen een adres heeft in Nederland. Dit moet hij kunnen aantonen met een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente. Lees verder...

StemWijzer Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 2017 - Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Stelling 5 Coffeeshops centrum: Het aantal coffeeshops in het centrum van Leeuwarden moet omlaag. PAL GroenLinks is het ONEENS met de stelling: "Het aantal coffeeshops in het centrum hoeft wat ons betreft niet omlaag. Wel vinden we dat de vestigingscriteria kunnen worden verruimd, zodat het makkelijker wordt om een coffeeshop te verplaatsen. Symbolische maatregelen zoals het afstandscriterium tot scholen, kunnen wat ons betreft worden afgeschaft."

PAL GroenLinks haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 4 zetels. De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2014 gevormd door een coalitie van PvdA, CDA en Pal/GroenLinks.

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke GroenLinks? GroenLinks wil teel en handel in softdrugs legaliseren. Als je een vergunning hebt om te verkopen moet je aan streng kwaliteitseisen voldoen. Met het geld dat dit oplevert kan de politie zich richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme. Drugs als XTC en paddo's worden gelegaliseerd. Lees verder...