Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 November 2017

Op 1 januari 2018 worden de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân samengevoegd tot drie nieuwe gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Daarom worden er op 22 november gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

De redactie van de Cannabis-Kieswijzer analyseerde de partijen (die in Leeuwarden meedoen) op cannabisvriendelijkheid.

Laat je stem niet verdampen! Informeer jezelf! Stem bewust! Stem cannabisvriendelijk! Ga stemmen!

Dit is alles