Hoofd Menu

SGP Terneuzen

Lijst 8

De SGP vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel vormen van verslaving. Vooral verslaving aan alcohol, drugs, roken en gokken vragen gerichte behandeling. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de betrokkene en leidt soms ook tot openbare overlast.

Daarom wil de SGP een actief verslavingsbeleid dat begint met erkenning van de problematiek en vraagt om gerichte maatregelen.
Een lokaal platform oprichten waarin verschillende maatschappelijke partijen, kerken (diaconieën) en deskundige organisaties (zoals GGD, politie en verslavingszorg) deelnemen. 

Een integraal verslavingsbeleid vaststellen in samenspraak met het platform en de burgers en de uitvoering via het platform coördineren. 

Coffeeshops weren uit de gemeente. 

Zie SGP Terneuzen info: 
https://terneuzen.sgp.nl/standpunten