Hoofd Menu

 

De huidige gemeenteraad van Rotterdam heeft 12 fracties. De huidige coalitie wordt gevormd door Leefbaar Rotterdam, CDA en D66. Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zullen er ook verkiezingen zijn voor Rotterdamse gebiedscommissies/wijkraden.
Huidige zetelverdeling in Rotterdam: Leefbaar 13, PvdA 8, D66 5, SP 5, VVD 3, CDA 3, Nida 2, Groen links 2, CU/SGP 1, PvdD 1, Fractie Verveen 1, Fractie Peksert. Ook heeft DENK zich aangemeld voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam.

Ook verkiesbaar in Rotterdam zijn: 
De Broederschapspartij lijst 11
50Plus lijst 12
PVV lijst 13
Jezus Leeft lijst 15
Stadsinitiatief Rotterdam lijst 16
U-Buntu Connected Front (UCF) lijst 17
De Nieuwe Rotterdamse Partij lijst 18
Beweging Armoedebestrijding Rotterdam lijst 19
Jong Rotterdam lijst 20

Zie ook uitzending gemist gemeenteraadsdebat 8 maart in de Maassilo bij Pauw: https://pauw.bnnvara.nl/media/381272 

In Rotterdam is de definitieve verkiezingsuitslag bekendgemaakt; Leefbaar Rotterdam is de grootste, met 11 zetels. Gevolgd door VVD, D66, PvdA en GroenLinks, elk met 5 zetels. CDA, SP en Nida komen op 2 zetels. ChristenUnie-SGP, de Partij voor de Dieren en 50PLUS halen elk één zetel. Nieuwkomer DENK komt met 4 zetels in gemeenteraad, de PVV met één zetel. 

Add a comment

Lijst 2

Geen softdrugsparagraaf bij PvdA Rotterdam

Via landelijke PvdA site: Ons softdrugsbeleid vraagt een realistische koers. Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden.

Add a comment
Lees meer...

Lijst 3

In tien jaar tijd is het aantal coffeeshops in Rotterdam met een derde gedaald, terwijl cannabisconsumptie niet is afgenomen. Het grote aantal sluitingen zorgt voor grote drukte bij de overgebleven coffeeshops. Bewoners krijgen hierdoor onnodig te maken met wachtrijen op de stoep, toenemende verkeersoverlast en straathandel.

Add a comment
Lees meer...

Lijst 4

Coffeeshops die geen overlast veroorzaken, blijven open. Het aantal coffeeshops in de stad wordt gemaximeerd, waarbij het mogelijk wordt voor coffeeshops om een andere locatie te vinden. Het af- standscriterium wordt niet verder verruimd. De gemeente Rotterdam start een experiment met gecontroleerde wietteelt, en lobbyt bij het Rijk voor legalisering van softdrugs. 

Add a comment
Lees meer...

Lijst 5

De VVD blijft zich inzetten voor de harde aanpak van Rotterdamse drugsrunners die actief zijn in en buiten de stad. De Rotterdamse drugswereld zorgt voor onacceptabel veel overlast in de stad. ‘Wij willen ook overlast gevende coffeeshops in de stad onmiddellijk sluiten’. 

Add a comment
Lees meer...

Lijst 6

Drugsgebruik en drugsoverlast worden geminimaliseerd. Er komen geen coffeeshops bij, de succesvol vervroegde sluitingstijden worden gehandhaafd en er komt een blowverbod rond coffeeshops om overlast voor bewoners tegen te gaan. Met scherp ontmoedigings- en ondermijningsbeleid streven we erna het aantal coffeeshops te doen dalen naar nul.

Add a comment
Lees meer...

Lijst 8

Het handelen en gebruiken van drugs maakt zo veel kapot. Het doet af aan wat wij Rotterdammers kunnen bereiken in ons leven. Laten we er samen alles aan doen om in ieder geval te minderen hiermee. Scherp toezicht op de leeftijdsgrens is hiervoor nodig, maar vooral juist ook preventief valt er nog veel winst te behalen. Denk aan (ludieke) campagnes in de stad om de handel erin en het gebruik ervan te ontmoedigen. Laten we hierbij ook niet vergeten dat ook alcohol een drug is. 

Add a comment
Lees meer...

Lijst 14

DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom: Vóór de regulering van de teelt en de verkoop van cannabis, waarbij cannabisgebruik wordt ontmoedigd.

Add a comment
Lees meer...
Dit is alles