Hoofd Menu

Groen Links

Lijst 6

GroenLinks is vóór legalisering van softdrugs. Maastricht draagt bij aan de beweging voor legalisering en werkt actief mee aan landelijke experimenten op dit terrein. Wij blijven ons inzetten voor het spreidingsbeleid. Het ingezetenencriterium moet overboord: het criminaliseert bezoekers van buiten Nederland en maakt het onnodig moeilijk voor de Nederlandse bezoekers van onze stad om een coffeeshop te bezoeken.

Bovendien wordt het meer als stok gebruikt om coffeeshops mee dicht te slaan dan wat anders. Zolang roken (sigaretten/pijp) in de openbare ruimte toegestaan is, is GroenLinks tegen een blowverbod in de openbare ruimte.
Zie ook Groen Links Maastricht info: https://maastricht.groenlinks.nl/standpunten/openbare-orde-en-veiligheid-14