Hoofd Menu

  De gemeenteraad van Breda heeft 39 zetels, die verdeeld zijn over 11 fracties. De coalitie in Breda wordt gevormd door D66 (8 zetels), VVD (8 zetels) SP (5 zetels) en PvdA (3 ...

  In de gemeenteraad van Gooise Meren zitten 31 raadsleden, verdeeld over 9 fracties. De coalitie wordt gevormd door VVD (6 zetels), CDA (5 zetels), Groen Links (3 zetels) en D66 (5 ...

De coalitie van Den Bosch bestaat uit D66, Rosmalens Belang, VVD, CDA. 39 raadszetels in Den Bosch zijn als volgt over 11 fracties verdeeld: D66 (5 zetels), VVD (5 zetels), CDA (5 zetels), ...

 De laatste gemeenteraadsverkiezingen was op 19 maart 2014. Het opkomstpercentage in Den Haag was 51,3%. De gemeenteraadsverkiezing van Den Haag is op woensdag 21 maart 2018, dan kan ook ...

  Samenstelling huidige gemeenteraad Op dit moment heeft de gemeenteraad in Eindhoven 45 zetels bestaand uit 11 fracties en vormen PvdA (8 zetels), D66 (7 zetels), SP (5 zetels) en ...

  De gemeenteraad van Enschede heeft 39 zetels. De coalitie wordt gevormd door D66 (7 zetels), Burgerbelangen Enschede (5 zetels), CDA (5 zetels), VVD (4 zetels) en ChristenUnie (3 zetels). ...

  De gemeenteraad van Goes heeft 25 zetels, de coalitie wordt gevormd door CDA (7 zetels), SGP/CU (4 zetels) en VVD (3 zetels). De andere fracties in Goes zijn: PvdA (2 zetels), D66 (3 ...

De gemeenteraad van Haarlem telt 39 leden afkomstig uit 12 fracties. De coalitie bestaat uit D66 (7 zetels), PvdA (5 zetels), GroenLinks en CDA (4 zetels). De andere fracties zijn SP (3 zetels), ...

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 November 2017 Op 1 januari 2018 werden de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en ...

 De gemeenteraad van Maastricht bestaat uit 39 raadsleden, verdeeld over 10 politieke partijen. De coalitie wordt gevormd door D66 (5 zetels), SP (5 zetels), Groen Links (4 zetels) VVD (3 ...

  De huidige gemeenteraad van Rotterdam heeft 12 fracties. De huidige coalitie wordt gevormd door Leefbaar Rotterdam, CDA en D66. Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart ...

  CDA (5 zetels), ChristenUnie (4 zetels), PvdA (4 zetels) en Gemeentebelangen Stadskanaal (2 zetels) vormen de coalitie in de gemeente Stadskanaal. De overige partijen zijn: SP (5 zetels), ...

  De gemeenteraad van Terneuzen heeft 31 raadsleden verdeeld over 11 fracties. TOP/Gemeentelangen (10 zetels), CDA (5 zetels) en PvdA (2 zetels) vormen de coalitie. Andere fracties zijn VVD ...

 Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot heeft 45 raadsleden, afkomstig van 11 politieke partijen. De coalitie in Tilburg wordt gevormd door D66 (9 zetels), SP (6 zetels), CDA (6 zetels) en ...

 De gemeenteraad van Utrecht heeft 45 zetels. VVD (5 zetels), Groen Links (9 zetels), D66 (13 zetels) en SP (4 zetels) vormen de coalitie in de gemeenteraad van Utrecht. Partijen die nu in ...

  De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van acht verschillende politieke partijen. De coalitie wordt gevormd door VVD (8 zetels) CDA (8 zetels) en Venlokaal (4 zetels). De andere fracties ...

De gemeenteraad van Westland heeft 39 zetels en de coalitie in gemeente Westland wordt gevormd door het CDA (9 zetels), GemeenteBelang Westland (6 zetels), VVD (4 zetels) en GroenLinks (1 ...

  De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft 25 zetels verdeeld over 8 fracties. ABZ (5 zetels), CDA (4 zetels), SGP (5 zetels), PvdA (4 zetels), VVD (4 zetels), D66 (3 zetels), ZPP (2 zetels) ...
Dit is alles