Hoofd Menu

ECPG - CU & SGP

logo ecpm

Europese Christelijke Politieke Beweging - ECPM

Deze overkoepelende Europese partij is in 2002 opgericht als samenwerkingsverband van Europese christelijke en christendemocratische partijen en burgerorganisaties. Deze wordt sinds 2010 officieel erkend als Europese politieke partij. De Nederlandse partijen ChristenUnie en SGP zijn lid, evenals het Slowaakse OĽaNO en enkele andere voornamelijk Oost-Europese partijen.

Van de partijen die zich hebben aangesloten bij de ECPM zijn maar vijf partijen (waaronder ChristenUnie en SGP) vertegenwoordigd in het Europees Parlement. Hun Europarlementariërs hebben zitting in de AECR-fractie, waarin zij samenwerken met onder meer de Britse Conservatieven. 

ChristenUnie SGP-eurofractie heeft een verkiezingsprogramma "Naar de kern". Deze bevat echter geen referentie naar softdrugsbeleid.

cannabis kieswijzer CHRISTENUNIE480x280

 

 

 

Hoe denkt de ChristenUnie op nationaal niveau over cannabis?

Bestrijding (soft)drugs. Drugsgebruik is niet onschuldig omdat het leidt tot verslaving en daarbij behorende gezondheidsklachten. Zo zorgt verslaving onder jongeren voor een verslechterd toekomstperspectief van de jonge gebruikers. Het huidige gedoogbeleid heeft ervoor gezorgd dat Nederland als poort van Europa een heel gunstig vestigingsklimaat heeft voor illegale drugshandel. We worden dagelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan. De ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien. Daarnaast wil de ChristenUnie meer aandacht voor verslavingszorg en begeleiding van gezinnen bij drugsgerelateerde problematiek. Daders van drugsdumping en productie van drugs worden verplicht een bijdrage te storten in het fonds dat opruimen van afval co-financiert.

 

cannabis kieswijzer SGP480x280

Hoe denkt de SGP op nationaal niveau over cannabis?

Het gedoogbeleid is onduidelijk en halfslachtig. De indruk wordt gewekt dat zo’n beetje alles kan of door de vingers wordt gezien. Geen wonder dat het buitenland niet te spreken is over de Nederlandse toestanden.
Dit gedoogbeleid is niet alleen slecht voor de drugsgebruikers zelf, maar de hele maatschappij ondervindt er de schadelijke gevolgen van. Zo is er vaak sprake van grote (financiële) problemen, waar zowel de verslaafde als diens nabestaanden onder gebukt gaan. En dan hebben we het nog niet eens over de extra inzet van politie en justitie en de extra kosten voor de gezondheidszorg. Legaliseren van drugs is een schijnoplossing.
- Het gedoogbeleid moet per direct worden afgeschaft. In plaats van gedogen gaan we de wet handhaven.
- Coffeeshops worden gesloten.
- De productie van drugs blijft altijd strafbaar. Een nieuwe gedoogconstructie, waarbij ‘gecontroleerde’ telers niet langer worden vervolgd, is een slecht idee. Aan gereguleerde wietteelt van de overheid moeten we niet beginnen.
- Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen: beide zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid.