Hoofd Menu

De instellingen van de Europese Unie

 

EU-instellingen op een rijtje.

De Europese Raad, bestaande uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten en de EU-leiders, stelt de algemene prioriteiten vast.


De rechtstreeks gekozen Europarlementariërs vertegenwoordigen de Europese burgers in het Europees Parlement.


De Europese Commissie, waarvan de leden door de nationale regeringen zijn benoemd, behartigt de belangen van de EU in haar geheel.

De nationale regeringen behartigen de belangen van hun land binnen de Raad van de Europese Unie.

Prioriteiten stellen

De Europese Raad stippelt weliswaar de koers uit voor het EU-beleid, maar heeft zelf geen wetgevende macht. Onder leiding van de voorzitter, op dit moment Donald Tusk, komt dit forum van nationale staatshoofden en regeringsleiders ten minste twee keer per half jaar voor een paar dagen bijeen.

Wetten maken

In het wetgevingsproces van de EU spelen drie instellingen een hoofdrol:

  • het Europees Parlement, dat de EU-burgers vertegenwoordigt en dat rechtstreeks door hen is verkozen,

  • de Raad van de Europese Unie, die de individuele lidstaten vertegenwoordigt en waarvan steeds een ander EU-land zes maanden lang voorzitter is,

  • de Europese Commissie, die de belangen van de EU in haar geheel vertegenwoordigt.

Samen stellen deze drie instellingen via de gewone wetgevingsprocedure (vroeger medebeslissingsprocedure genoemd) het beleid en de wetten voor de hele EU vast. Het is de Commissie die de voorstellen doet, terwijl het Parlement en de Raad deze moeten goedkeuren. De Commissie en de EU-landen staan vervolgens in voor de uitvoering ervan en de Commissie ziet erop toe dat de EU-regels in nationaal recht omgezet en toegepast worden.

wetgeveingprocedure eu

Besluitvorming in de EU – meer over de EU-wetgevingsprocedures

 

Het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU 2014-2020