Hoofd Menu

Verkiezingen Europese Parlement 2019

Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

Van 23 t/m 26 mei 2019 (in Nederland op 23 mei) zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. Deze Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De redactie van Cannabis-Kieswijzer heeft een zo compleet mogelijke inventarisatie gemaakt van de passages in de Nederlandse partijprogramma's over de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid, het cannabisbeleid, zodat je een op inhoud gefundeerde beslissing kan nemen bij het uitbrengen van een cannabisvriendelijke stem.

Je vindt hier een overzicht van alle 16 Nederlandse partijen die deelnemen aan deze Europese verkiezingen (dus ook al die kleine, soms nieuwe partijen die nooit in het nieuws zijn).Ook tref je linkjes aan naar de partijen zelf en hun verkiezingsprogramma: zo kun je dus ook een compleet partijprogramma lezen, je opinie vormen.

5c46e391360000ca04680ccb

Stemmen per land - Per land worden verkiezingen gehouden. In Nederland stemmen burgers op kandidaten van één van de Nederlandse partijen. Burgers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land. De verkiezingen voor Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn vergelijkbaar met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nederland heeft recht op 26 van de 751 zetels in het Europees Parlement. Voor de verkiezing tot Europarlementarier gelden de regels van de Kieswet. De Tweede Kamer onderzoekt de geloofsbrieven van de Nederlandse leden. Omdat er maar 26 Nederlandse EP-zetels te verdelen zijn, zijn er relatief veel stemmen nodig om een zetel te veroveren.

Zetelaantal - Momenteel heeft het Parlement 751 zetels, wat het maximale aantal is dat door de EU-verdragen is toegestaan. Dankzij de goedkeuring van het voorstel door de EP-leden, zullen na de Brexit 27 van de 73 Britse zetels herverdeeld worden over andere landen, terwijl de overige 46 zetels in reserve blijven in het geval van een toekomstige uitbreiding. Het aantal te kiezen leden van het Europees Parlement in 2019 wordt dus 705.

Europese partijvorming - De Europarlementariërs organiseren zich in fracties op basis van politieke scheidslijnen (zoals christen-democratisch, liberaal en sociaal-democratisch). De vereniging van EP-leden vindt dus niet plaats op grond van nationaliteit of land waarvoor ze gekozen zijn, maar enkel op basis van een gemeenschappelijke politieke voorkeur.(Lees meer)

Bevoegdheden Europarlementariërs - Europarlementariërs zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken van het Europees Parlement. In tegenstelling tot de Nederlandse Tweede Kamer kan het Europees Parlement niet worden ontbonden voor vervroegde verkiezingen. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. (Lees meer).

Belangrijkste taken van het Europees Parlement zijn - Wetgeving: het vaststellen van Europese wetten, samen met de Raad van ministers (op sommige terreinen heeft het parlement meer invloed; op andere minder). Begroting: het vaststellen van het budget van de Europese Unie, samen met de Raad van ministers. Controle: het Europees Parlement controleert de activiteiten van de Europese Unie. Het EP kan de benoeming van de Europese Commissie en haar voorzitter goed- of afkeuren, en kan de Europese Commissie ook tussentijds ontslaan. Het EP benoemt de Europese Ombudsman. De ombudsman behandelt klachten over het optreden van Europese instellingen waar burgers, bedrijven en instellingen de dupe van zijn. Europarlementariërs kunnen ook zaken bij de Ombudsman aankaarten.