Blanco lijst P. Berndsen

Lijst 28

"Er moeten coffeeshops blijven bestaan. Het huidig bevriezingsbeleid willen we voortzetten in buurten waar erg veel coffeeshops zijn." (via de Amsterdamse stemwijzer)