Samen Alle Mensen Een Nederland (SAMEN)

Lijst 21

"Het huidige aantal is voorlopig voldoende en voorziet voldoende in de behoefte." via Amsterdamse stemwijzer.