Blanco lijst Gonny van Oudenallen

Lijst 17 

Geen softdrugsparagraaf 

Van Oudenallen terug de politiek in, AT5, 20-2-2018 http://www.at5.nl/artikelen/178767/van-oudenallen-terug-de-politiek-in-als-alle-dames-op-ons-stemmen-komen-we-in-de-raad