VVD Amsterdam

Lijst 3

Coffeeshops voldoen aan een vraag en beperken illegale straathandel. Door coffeeshops te sluiten neemt mogelijk overlast op straat verder toe.

De Amsterdamse VVD steunde in 2014 een motie om wietteelt te reguleren omdat dit beter is voor de volksgezondheid; (betere controle over de kwaliteit van het product) en voor de veiligheid (minder criminaliteit, minder inzet politie, bonafide ondernemers). 


Algemeen nieuws van VVD Amsterdam: https://www.vvdamsterdam.nl/nieuws/21219/jaaroverzicht-vvd-amsterdam-2014

Geen softdrugsparagraaf in het verkiezingsprogramma

Zie ook VVD Amsterdam verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://www.vvdamsterdam.nl/uploaded/www.vvdamsterdam.nl/files/5a534c1a3f989/vvdverkiezingsprogrammadurfenoptimisme.pdf