GroenLinks Amsterdam

Lijst 5


Er komt een gemeentelijk keurmerk voor coffeeshops die een gesloten systeem met ecologische wiettelers hebben, de leeftijdsgrens strikt handhaven en goede voorlichting geven.
De gemeente steunt de oprichting van cannabis social clubs. 

 Zie ook Groen Links Amsterdam verkiezingsprogramma 2018-2022 (p.31):
 https://amsterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/page/Verkiezingsprogramma%202018-2022.pdf