Piratenpartij Amsterdam

Lijst 12


Het handhaven van drugsverboden kost ruim de helft van de opsporingscapaciteit. Daarnaast blijkt het niet te werken. Niemand gebruikt hierdoor minder drugs, en waar vraag is, komt aanbod. De ‘war on drugs’ heeft juist veel negatieve bijeffecten.

Bovendien ondervinden de meeste mensen vooral positieve effecten van drugs. Ook tonen steeds meer wetenschappelijke studies aan dat psychedelische drugs met deskundige begeleiding een bijdrage kunnen leveren aan de psychiatrie, bijvoorbeeld bij behandeling depressie, verslaving en posttraumatisch stresssyndroom. Cannabis willen we reguleren. Zo zetten we de criminaliteit buitenspel en krijgt de politie meer tijd voor echte misdaad. De volksgezondheid kunnen we verbeteren door betere voorlichting en kwaliteitscontrole.


Niet het kabinet, maar Amsterdam bepaalt zelf met bewoners hoe we het experiment met gereguleerde wietteelt vormgeven. Met lokaal maatwerk kunnen we de pilot een succes maken, de gezondheid bevorderen, banen creëren en de veiligheid vergroten.
Amsterdam boycot het aantoonbaar effectloze afstandscriterium voor coffeeshops.
Veilige thuisteelt wordt toegestaan.
We maken een einde aan de stop op coffeeshops en stimuleren kleinschalige coffeeshops verspreid over de stad.
We ondersteunen en beschermen cannabis social clubs. Deze cooperaties zijn een groot succes in Spanje. Wiet wordt alleen gekweekt voor eigen gebruik en eventuele opbrengsten worden geinvesteerd in voorlichting en sociale avonden over veilige teelt en consumptie.
Drempels voor medische en industriële toepassing van hennep worden opgeheven.
Er komen opleidingen voor mensen die een baan zoeken in de cannabisbranche.
De prioriteit aan de opsporing van productie en handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.
We gaan breed experimenteren met de verkoop van MDMA (XTC) en psychedelica als gestandaardiseerd product aan meerderjarigen in smartshops, door speciaal daarvoor opgeleid personeel.
We ondersteunen drugsvoorlichting & andere harm reduction projecten als Unity en Celebrate Safe.
Drugstesten in combinatie met goede voorlichting worden uitgebreid en testen op evenementen wordt mogelijk gemaakt.
Er komen gebruiksruimtes met legale aanvoer voor alle mensen met een drugsverslaving.

Zie ook Piratenpartij Amsterdam verkiezingsprogramma 2018-2022: https://amsterdam.piratenpartij.nl/wp-content/uploads/sites/5/2018/01/PPA_Verkiezingscampagne-2018_digitaal_v5.1.pdf