Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

D66 Zwijndrecht

De coffeeshop in Zwijndrecht is opgezet volgens een niet commerciële constructie. De opbrengst van de coffeeshop gaat naar drugspreventie en voorlichtingsactiviteiten. Wat D66 Zwijndrecht betreft moet dat ook op scholen gebeuren.

Een doorn in ons oog is de niet gereguleerde teelt. Daarom hebben we in 2012 een motie opgesteld waarmee onze burgemeester ons als pilotgemeente voor regulering heeft aangemeld. Resultaat is nu de oprichting van de stichting legale wietteelt die zich hier hard voor gaat maken.
Zie ook D66 Zwijndrecht info: https://zwijndrecht.d66.nl/standpunt-over/voorlichting-en-coffeeshop/

 

Nieuws

Video's