De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft 25 zetels verdeeld over 8 fracties. ABZ (5 zetels), CDA (4 zetels), SGP (5 zetels), PvdA (4 zetels), VVD (4 zetels), D66 (3 zetels), ZPP (2 zetels) en Groen Links (1 zetel).

Voor de verkiezingen in gemeente Zwijndrecht is er ook een stemwijzer: https://zwijndrecht.mijnstem.nl/survey/145a575e3bc7b9f/start 

Uitkomst na 21 maart 2018: ABZ 8, CU/SGP 5, VVD en CDA 4, PvdA en D66 3, ZZP 2 en GroenLinks 1

Add a comment

Geen softdrugsparagraaf bij CDA Zwijndrecht. Landelijk standpunt: Het CDA wil de koffieshops sluiten. Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing.

Add a comment
Lees meer...

Softdrugsparagraaf onbekend. Landelijk SGP standpunt: De SGP wil het gedoogbeleid per direct afschaffen. De overheid gaat de wet handhaven en niet gedogen dat de wet wordt overtreden. Het legaliseren van drugs is een schijnoplossing.
De coffeeshops gaan dicht; De overheid gaat geen gereguleerde wietteelt toestaan; Hard- en softdrugs zijn allebei schadelijk en verslavend, verbieden dus!! 

Add a comment
Lees meer...

PvdA kijkt niet weg bij de aanpak van ondermijning, verder geen softdrugsparagraaf

Via landelijke PvdA-site: Ons softdrugsbeleid vraagt een realistische koers. Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden.

Add a comment
Lees meer...

De coffeeshop in Zwijndrecht is opgezet volgens een niet commerciële constructie. De opbrengst van de coffeeshop gaat naar drugspreventie en voorlichtingsactiviteiten. Wat D66 Zwijndrecht betreft moet dat ook op scholen gebeuren.

Add a comment
Lees meer...

Softdrugsparagraaf Zwijndrecht onbekend

Landelijk Groen Links softdrugs standpunt: 

Groen Links wil teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt de drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik nog gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie.

Add a comment
Lees meer...
Dit is alles