Hoofd Menu

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 15 MAART 2017

 

De Cannabis-Kieswijzer is sinds jaren de site over alles wat met verkiezingen enerzijds en anderzijds met cannabis en softdrugsbeleid te maken heeft. Van Europese Parlementsverkiezingen, Eerste Kamer-, Tweede Kamer-, Provinciale Staten- tot aan Raadsverkiezingen. Daarnaast tref je Kamervragen en nieuws of achtergrondartikelen aan; met bijvoorbeeld overzichten van standpunten van verschillende politieke partijen over cannabisbeleid of het stemgedrag van partijen.

Ook berichten we over het experiment gesloten coffeeshopketen. De deadline van 10 juni 2019 voor gemeenten om interesse kenbaar te maken is inmiddels verstreken.

 

EXPERIMENT JAexperiment ja

 

 EXPERIMENT NEEexperiment nee

 

EXPERIMENT ONBESLIST091914 MarijuanaYesNo fitbox 1000x1000

 

We hopen dat deze informatie helpt ter oriëntatie om tot een scherpere gedachtevorming te komen over de ontwikkelingen in en van softdrugsbeleid of om bij verschillende verkiezingen mede te kunnen bepalen op welke politieke partij te stemmen. 

VVD

Lijst 3

De regels voor coffeeshops werken goed in Utrecht. De coffeeshops zijn verspreid over de gemeente en niet alle druk ligt op de binnenstad. Dit willen wij zo houden. Wel wil de VVD dat de gemeente overlastgevende coffeeshops blijft aanspreken. De burgemeester heeft voldoende mogelijkheden deze coffeeshops aan te pakken en eventueel te sluiten. Aan de randen van de stad pleit de VVD voor een “drive-in coffeeshop”.

Het is de bedoeling dat zo’n coffeeshop eenvoudig met de auto is te bereiken en geen overlast in de omgeving veroorzaakt. Zo’n drive- in coffeeshop zou de coffeeshops in de binnenstad verder ontlasten en overlast verminderen. Tegen illegale wietteelt moet worden opgetreden om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Utrecht stopt met het eigen experiment en wacht initiatieven vanuit de nationale overheid af.

Zie ook VVD Utrecht verkiezingsprogramma 2018-2022: https://utrecht.vvd.nl/uploaded/utrecht.vvd.nl/files/59b7c17d324f8/conceptverkiezingsprogramma-vvd-utrecht-2018-2022.pdf

Nieuws

Video's