CDA

Lijst 6

In de afgelopen jaren is de overlast rondom coffeeshops gelukkig drastisch gedaald. Het consequent en duidelijk handhaven van regels loont.
Coffeeshops die overlast veroorzaken of niet voldoen aan de criteria, moeten door de gemeente Utrecht onmiddellijk en definitief gesloten worden. Coffeeshops zijn verplicht streng de leeftijdsgrenzen te handhaven: minderjarige klanten mogen geen drugs kopen.


Het CDA pleit ervoor dat coffeeshops in de buurt van basisscholen en middelbare scholen gesloten worden.
De gemeente Utrecht moet zich ervoor inzetten dat op alle middelbare scholen voorlichting wordt gegeven over de gevaren van soft- en harddrugs.
De gemeente Utrecht verleent geen medewerking aan experimenten op lokaal niveau. Een voorbeeld daarvan is de regulering van wietteelt. 

Zie ook CDA Utrecht verkiezingsprogramma 2018-2022: http://www.cda-utrecht.nl/wp-content/uploads/Verkiezingsprogramma-CDA.pdf