ChristenUnie

Lijst 8

De ChristenUnie wil dat in het drugs- en alcoholbeleid gezondheid centraal staat, direct gevolgd door het voorkomen van overlast. Het aantal coffeeshops wordt niet verder uitgebreid.

We willen dat de gemeente inzet op preventie, samen met scholen, ouders, horeca, sportverenigingen en andere betrokkenen. Een rookvrije omgeving is de norm, op schoolpleinen, in speeltuinen en op sportvelden. Coffeeshops worden wat de ChristenUnie betreft zo veel mogelijk verplaatst naar de randen van de stad, ver van woningen en scholen en buiten het toeristische centrum. 

Zie ook CU Utrecht info: https://utrecht.christenunie.nl/l/library/download/1132540