Partij voor de Dieren

Lijst 10

Geen softdrugsparagraaf.

Zie ook PvdD Utrecht verkiezingsprogramma 2018-2022: https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/data/files/2018/01/VerkiezingsprogrammaUtrecht2018-2022DEF-a8f2126c.pdf