SP

Lijst 2

De SP Tilburg is voorstander van gereguleerde wietteelt en wil dat Tilburg dit gaat regelen. Aan de vreemde situatie dat het gedoogd wordt dat coffeeshops softdrugs mogen verkopen, maar het niet geteeld mag worden, moet een einde komen. Legalisering van softdrugs heeft grote voordelen. Er kunnen eisen en beperkingen van de teelt worden gesteld.

Met legalisering wordt voorkomen dat de georganiseerde misdaad veel geld verdient met de plaatselijke productie en handel in softdrugs. Dit biedt een oplossing voor de ‘achterdeur’ van de coffeeshops en voor vele problemen en criminaliteit in de stad. Door gereguleerde wietteelt krijgen we toezicht op de kwaliteit van de wiet, zodat de gezondheid van de gebruiker beter geborgd wordt.

De SP wil het inwonerscriterium (maatregel waarbij alleen Nederlandse inwoners cannabis kunnen kopen in de coffeeshop) in Tilburg afschaffen, niet alleen voor de meerdaagse festivals en evenementen. 

Zie ook SP Tilburg verkiezingsprogramma 2018-2022: 
https://tilburg.sp.nl/sites/tilburg.sp.nl/files/attachments/verkiezingsprogramma_sp_tilburg_2018-2022_0.pdf