PvdA

Lijst 6

Wietzolders en drugslabs vormen een gevaar voor de volksgezondheid en hebben invloed op de leefbaarheid. Veiligheid is een voorwaarde voor een goed bestaan. PvdA Tilburg zet in op een stevige aanpak met nog meer oog voor preventie. Het ronselen van scholieren voor het snelle geld moet een halt worden toegeroepen. Tegenover patsers stellen we rolmodellen.

Zie ook PvdA Tilburg verkiezingsprogramma 2018-2022: https://tilburg.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/405/2017/12/PvdA-verkiezingsprogramma-blauw.pdf